glossary glossary

 

Záření alfa – proud rychlých jader hélia 4He o energiích v rozmezí 4 MeV (emitovaných 232Th) až 9 MeV (emitovaných 212Po), jejichž emisí se některá radioaktivní jádra posouvají ke stabilnější energetické konfiguraci.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage