glossary glossary

 

Optická denzita – OD, dekadický logaritmus podílu intenzity dopadajícího a prošlého světelného záření.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage