glossary glossary

 

Neutronová aktivační analýza – analytická metoda založená na měření indukované aktivity a její časové změny ve vzorku ozářeném neutrony.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage