glossary glossary

 

Spektrofotometrie – analytická metoda pro stanovení vlastností vzorku na základě jeho absorpčních vlastností pro světlo různých vlnových délek.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage