glossary glossary

 

Optická hustota – dekadický logaritmus podílu intenzity dopadajícího a prošlého světelného záření.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage