glossary glossary

 

Integrující dozimetr – zařízení pro měření některé z veličin popisujících účinky ionizujícího záření. Umožňuje odečet celkové hodnoty ozáření i po delší době po iradiaci.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage