glossary glossary

 

Radiochromický jev – fyzikálně-chemický proces, kterým se po vystavení některých materiálů poli ionizujícího záření mění jejich optická hustota (zpravidla roste).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage