glossary glossary

 

NASA JPL (NASA Jet Propulsion Laboratory) – oddělení NASA zabývající se konstrukcí raketových pohonů.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage