glossary glossary

 

Vektorování tahu – schopnost motoru měnit směr tahu z výstupních trysek.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage