glossary glossary

 

Superkritická tekutina – tekutina, jejíž teplota a tlak jsou nad kritickým bodem. Za těchto podmínek už neexistují oddělené fáze kapaliny a plynu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage