glossary glossary

 

CNC – Computer Numeric Control, počítačem ovládaný.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage