glossary glossary

 

IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health, bezprostředně nebezpečné pro život nebo zdraví.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage