glossary glossary

 

FSP – First Wall Full-Scale Prototype, plně funkční prototyp Primární stěny ITER.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage