glossary glossary

 

LWIR – Long-Wave Infrared, infrakamera pracující na frekvenci dlouhých vln

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage