glossary glossary

 

Divertor – zařízení pro průběžné odstraňování nečistot vznikajících v plazmatu během činnosti tokamaku, zejména těžkých iontů, které snižují teplotu plazmatu a při střetu s primární stěnou reaktoru způsobují její aktivaci a tepelnou i radiační degradaci. Ionty jsou magneticky svedeny na divertor vytvořením malé „trhliny“ v magnetickém poli (tzv. separatrix), kudy mohou ionty unikat ven z plazmatu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage