glossary glossary

 

Superzemě – exoplaneta s hmotností menší než desetinásobek hmotnosti Země. Některé prameny tuto hranici posouvají na pouhý dvojnásobek hmotnosti Země.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage