glossary glossary

 

Jaderný izomer – atomové jádro obsahující stejný počet protonů i neutronů. Jaderné izomery se odlišují způsobem, jakým nukleony obsazují metastabilní hladiny. Jaderný izomer se označuje písmenem „m“ (metastabilní) v nukleonovém čísle, například 53mFe.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage