glossary glossary

 

Rozdělení exoplanet – podle velikosti rozdělujeme exoplanety na země (do 1,25 RZ), superzemě (1,25÷2 RZ), neptuny (2÷6 RZ) a jupitery (nad 6 RZ). Vzhledem k tomu, že nejde o jména konkrétních těles, píšeme tyto názvy s malým počátečním písmenem (podobně jako naše Slunce a cizí slunce).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage