glossary glossary

 

STEP – Satellite Test of the Equivalence Principle, sonda vyvíjená na Stanfordově univerzitě, jejímž cílem bylo ověřit princip ekvivalence s dosud nejlepší přesností za pomoci sledování setrvačníků na oběžné dráze kolem Země. Projekt je v současné době americkou NASA pozastaven a jeho osud je nejistý.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage