glossary glossary

 

Relativní přesnost – bezrozměrný poměr chyby určení dané veličiny a veličiny samotné.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage