glossary glossary

 

Exprese – převod genetické informace z DNA do funkční podoby. To může znamenat pouhý přepis do RNA, která sama může mít v buňce funkci, či následný přepis RNA do proteinu.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage