glossary glossary

 

Represor – obvykle protein, který se váže na DNA v oblasti promotoru, a blokuje tak nasedání RNA polymerázy a transkripci. Opakem represoru je pak aktivátor.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage