glossary glossary

 

Moskovium – transuran s protonovým číslem 115. Objeven byl v letech 2003 až 2004 v Rusku, Spojených státech a Japonsku.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage