glossary glossary

 

Livermorium – transuran s protonovým číslem 116. Objeven byl v roce 1999 v Lawrencově národní laboratoři v Livermoru. Podle tohoto města byl také pojmenován.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage