glossary glossary

 

Numerická apertúra (NA) – vyjadruje účinnú svetelnosť objektívu ako NA = n·sin α, kde n je index lomu prostredia pred objektívom a α vyjadruje polovicu vrcholového uhlu kužeľa lúčov vstupujúcich do objektívu. Numerická apertúra je kľúčová pre rozlišovaciu schopnosť X optických prístrojov, ktorá je podľa Rayleighova kritéria X = 0,61·λ/NA, kde X je minimálna rozlíšiteľná vzdialenosť dvoch bodov a λ je vlnová dĺžka použitého svetla.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage