glossary glossary

 

Alkylace – zavedení alkylové skupiny do organické molekuly. Alkyl je uhlovodíkový zbytek, nejčastěji se používá methyl (–CH3).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage