glossary glossary

 

Dimer – molekula složená ze dvou kovalentně vázaných podjednotek, takzvaných monomerů.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage