glossary glossary

 

Alotropie – vlastnost chemického prvku označující jeho schopnost vyskytovat se v několika různých strukturních formách, které mají výrazně odlišné fyzikální vlastnosti.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage