glossary glossary

 

Cirkumpolární – obtočnový; termín se používá pro hvězdy nebo jiné objekty, které zůstávají na daném místě Země nad horizontem po celý rok.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage