glossary glossary

 

Excitace – proces, při kterém dojde k přechodu na vyšší energetickou hladinu systému.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage