glossary glossary

 

Struska – sopečná hornina tmavé barvy s výraznou pórovitou strukturou vzniklou vlivem úniku a expanze sopečných plynů z magmatu během jeho odplynění.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage