glossary glossary

 

Bouguerův gravitační potenciál – gravitační potenciál opravený o příspěvky povrchové topografie.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage