glossary glossary

 

Klatráty – krystalické sloučeniny vzniklé vřazením cizí molekuly do dutiny krystalové mříže hostitelské látky.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage