glossary glossary

 

Klatrát – krystalická sloučenina vzniklá vřazením cizí molekuly do dutiny krystalové mříže hostitelské látky.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage