glossary glossary

 

Alkany – uhlovodíky, které obsahují jen jednoduché vazby mezi vodíkem a uhlíkem. Nemají žádné násobné vazby.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage