glossary glossary

 

TES – Transition Edge Sensor), mikrovlnný senzor založený na chování supravodivého materiálu v okolí kritické teploty (asi 400 mK). Elektromagnetické vlny přiváděné z konkrétního pixelu antény se v detektoru přeměňují na teplo. TES je udržován blízko kritické teploty a i nepatrné změny přicházejícího výkonu se projeví měřitelnou změnou odporu senzoru TES.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage