glossary glossary

 

Remediace – pokus o navrácení původních vlastností danému prostředí.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage