glossary glossary

 

Aridní oblast – oblast, ve které je úhrn srážek nižší než vsak a výpar.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage