glossary glossary

 

Biosignatura – jakákoliv látka (prvek, izotop, molekula) nebo jev, které jsou průvodními znaky dřívějšího nebo současného života.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage