glossary glossary

 

Rotace – matematická operace, která umožňuje zjistit v daném poli vírové struktury. Rotace je nenulová v místech, kde je střed víru, její směr udává osu víru.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage