glossary glossary

 

Fraktál – donekonečna se opakující struktura na různých prostorových úrovních. Dimenze fraktální struktury je vždy větší než topologická dimenze a může být neceločíselná.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage