glossary glossary

 

Monochromatický – jednobarevný, u elektromagnetického záření se rozumí s jedinou vlnovou délkou.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage