glossary glossary

 

gama faktor – koeficient (1 −v2/c2)−1/2, kterým je ve speciální relativitě kontrahována délka tyče ve směru pohybu a dilatován chod letících hodin.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage