glossary glossary

 

CL – míra spolehlivosti (z anglického Confidence Level). Ve statistice se touto zkratkou označuje spolehlivost odhadu určená z většího počtu měření.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage