glossary glossary

 

Nerelativistický – jakýkoli děj, ve kterém jsou všechny zúčastněné rychlosti podstatně nižší, než je rychlost šíření elektromagnetického vlnění ve vakuu, tj. přibližně 3×108 m/s.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage