glossary glossary

 

Matice rozptylu – S matice, popis interakce záření s objektem. Vyjadřuje vztah mezi dopadajícím zářením a zářením vycházejícím z objektu (odražené a prošlé).

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage