glossary glossary

 

Výchoz – geologický termín označující místo na zemském povrchu, ve kterém je podložní vrstva částečně nebo úplně odkryta a vystupuje na povrch.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage