glossary glossary

 

Mezon B – vázaný stav kvarku a antikvarku, ve kterém je jeden z nich kvark nebo antikvark b.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage