glossary glossary

 

Metanogeny – archea produkující metan redukcí oxidu uhličitého, uhličitanů, kyseliny mravenčí, octové či metanolu v prostředí bez přístupu kyslíku.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage