glossary glossary

 

Směrodatná odchylka – kvadratický průměr odchylek od jejich střední hodnoty. Vypočítá se jako odmocnina z průměru kvadrátů odchylek.

Zpět  Glosář
Aldebaran Homepage